GEMENSAMT FÖRÄLDRASKAP: "Stötta varandra, fördela ansvaret"

00:00:00
/
00:09:07

12 March 2021

9 mins 7 secs

Your Hosts

About this Episode

Det här avsnittet handlar om att bli föräldrar tillsammans.
Om du skaffat barn själv kanske det är användbart om du delar mycket av ansvaret med någon annan vuxen. Annars är det nog inte ett avsnitt för dig.
Däremot är det lika viktigt för er som fått barn tillsammans men inte är ett par!
Det gemensamma föräldraskapet handlar om många olika saker: hur man stöttar varandra, delar ansvar över barn och annat, känner tillit till varandra och så vidare.
(pratlängd: 06:15)

Reflektionsfrågor:

  • Hur gör ni för att stötta varandra i ert föräldraskap - känslomässigt och praktiskt? När är det lätt och när är det svårt att stötta?
  • Vad ser du för styrkor hos den andre föräldern?
  • Är ni överens om hur ni ska ta hand om ert/era barn?
  • Vad betyder ett jämlikt vardagsliv för er? Hur pratar ni om och fördelar det praktiska hemarbetet och omhändertagandet av barnet/barnen?
  • Vilka vinster kan ni se med ett jämlikt vardagsliv och ett jämlikt föräldraskap? I dag? I framtiden?
  • Vilka hinder finns för ett jämlikt vardagsliv och ett jämlikt föräldraskap hos er?
  • Om du inte lever tillsammans med den andre föräldern, hur kan ni få till ett gemensamt föräldraskap som innebär att ni är ett gott föräldrateam till barnet?

Lyssna också på:

Övriga Föräldragrupps-poddar: